Children’s perspective on leisure time centers

DSpace Repository

Children’s perspective on leisure time centers

Details

Files for download
Icon
Examensarbete, ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Children’s perspective on leisure time centers
Author Nguyen, Ai-Chinh ; Salih, Diman
Date 2011
Swedish abstract
Vi har genomfört en intervjustudie kring hur barn på två skolor beskriver fritidshem, fritidspedagoger och lärande på fritidshem. Vi menar att det är viktig att ta del av barnens egna synpunkter. Fokuseringen i vårt arbete ligger på barns perspektiv kring verksamheten. Vi har utgått från tre frågeställningar för att förstå vad barnen har att säga om sitt fritidshem. Hur beskriver barnen sin fritidshemsverksamhet? Hur beskriver barnen fritidspedagogernas yrkesroll? Hur beskriver barn vad de lär sig? I tidigare forskning har vi använt oss av studier som rör barns egna uttalanden kring deras fritidshem. Därtill har vi också beskrivit fritidshem och lärande utifrån styrdokumenten och vilka förväntningar som finns på fritidspedagogen. Med stöd av tidigare undersökningar har det visat sig att kompisar och lek är det mest centrala för barnen i fritidshem. Det stämmer väl överens med vår egen undersökning. Vi har valt att undersöka två skolor för att se om det finns några skillnader. Eftersom fritidshemmens verksamhet bedrivs på olika sätt så har barnens beskrivningar varierat. Barnen tycker om fritidshem för att det är fritt och att det finns mycket att göra där. Under sammanfattningen av resultat tolkar vi barnens svar. Därefter diskuterar och analyserar vi resultatet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject fritidshem
Barns perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/14908 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics