Läroplanen för gymnasieskolan 2011 och andra faktorers inverkan på lärares undervisning

DSpace Repository

Läroplanen för gymnasieskolan 2011 och andra faktorers inverkan på lärares undervisning

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läroplanen för gymnasieskolan 2011 och andra faktorers inverkan på lärares undervisning
Author Messing, Mikael ; Käll, Carin
Date 2012
Swedish abstract
Studiens syfte är att ta reda på vilket förhållningssätt naturkunskapslärare på gymnasiet har till den nya läroplanen, Gymnasieskola 2011 (GY11), och vilka faktorer som styr deras planering och utförande av undervisning. Med hjälp av kvalitativa intervjuer med fyra lärare undersöktes lärarnas åsikter och för att analysera lärarnas teori i praktiken genomfördes en observation per lärare. Resultatet visar att lärarna är positiva till den nya läroplanen men att det finns en tolkningsproblematik kring bedömning. Samtliga lärare angav att läroplanen har ett inflytande i deras arbete men att andra faktorer, till exempel elevgruppens storlek, spelar en stor roll. Nyckelord: Attityder, GY11, Gymnasielärare, Intervjuer, Läroplan, Naturkunskap, Observationer, Ramfaktorer, Undervisning
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 56
Language swe (iso)
Subject attityder
GY11
gymnasielärare
läroplan
ramfaktorer
naturkunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/14914 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics