Kenta och barbisarna - en studie om genus i barnlitteratur

DSpace Repository

Kenta och barbisarna - en studie om genus i barnlitteratur

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kenta och barbisarna - en studie om genus i barnlitteratur
Author Lindblom, Ulrika
Date 2012
Swedish abstract
Abstract Mitt syfte har varit att genom kvalitativ textanalys analysera och söka förståelse för hur genus framträder i bilderboken i både text och bild. Detta genom följande frågeställningar: Hur framställs manligt respektive kvinnligt i barnlitteraturen? Hur framställs normer och normbrott i barnlitteraturen? För att få svar på dessa frågor har jag med hjälp av Nikolajevas (1998) analysmodell över typiskt manliga och kvinnliga drag granskat fyra bilderböcker. Tidigare forskning som jag har använt mig av då jag fördjupat mig i mitt problemområde är genus i bilderboken och genus i förskolan. Vårt förhållningssätt gentemot barn påverkar flickor och pojkar till olika beteenden. Ofta tillåts pojkar att ta för sig medan flickor hänvisas att stå tillbaka. Av de böcker jag analyserat har det visat sig att män framställs mer genusstereotypt i förhållande till kvinnor, exempelvis med kläder. Kvinnor däremot framställs oftare könsstereotypiskt med hjälp av attribut, såsom hårprydnader och smycken. Det har också visat sig att karaktärer vars egenskaper och handlingar varit helt enligt könsnormen, där män gör manliga sysslor och kvinnor gör kvinnliga sysslor. Men jag har också sett gränsöverskridaren som bryter normen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 28
Language swe (iso)
Subject bilderböcker, genus, könsroller och normer
Handle http://hdl.handle.net/2043/14915 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics