Elevers förhållningssätt till klassrumsregler

DSpace Repository

Elevers förhållningssätt till klassrumsregler

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Elevers förhållningssätt till klassrumsregler
Author Andersson, Jessica ; Ekwurtzel, Helena
Date 2012
Swedish abstract
I Elevers förhållningssätt till klassrumsregler tar vi upp hur elever i skolår 6 upplever och förhåller sig till klassrumsregler. Syftet är att få en förståelse för elevers förhållningssätt till regler för att kunna underlätta lärarnas samt elevernas arbete i hur regler ska utvecklas och upprätthållas. Undersökningen har utförts med kvalitativa samtalsintervjuer då vi vill lyfta fram elevernas perspektiv kring regler. Resultatet har sedan bearbetats och analyserats genom tidigare forskning samt John Deweys sanningsteori med fokus på intelligent action och learning by doing. Resultatet visade att regler är ett diffust begrepp som innefattas av många olika faktorer som försvårar elevers förhållningssätt till dem. Det framkom även att upplevelsen av regler och förhållningssättet inte behöver vara beroende av varandra. Detta visade sig i resultatet då eleverna till största del hade en god upplevelse av klassrumsreglerna, men bröt mot dem.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject elevperspektiv, John Dewey, klassrumsregler, kvalitativ undersökningsmetod
Handle http://hdl.handle.net/2043/14919 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics