Från fysisk aktivitet till skolframgång

DSpace Repository

Från fysisk aktivitet till skolframgång

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från fysisk aktivitet till skolframgång
Author Hansson, Madeleine ; Lindsjö, Sandra
Date 2012
Swedish abstract
I samhället talas det idag mycket om överviktiga barn och dåliga betyg. Dagens barn och ungdomar blir allt mer stillasittande samtidigt som kommunikationsteknologin växer och tar över deras fritid. Eftersom dessa barn och ungdomar spenderar största delen av sin barndom i skolan kan vi som lärare göra något åt denna fysiska inaktivitet. Men vad kan vi göra när timmarna för idrott minskar? Vi valde att göra vår studie om ökad fysisk aktivitet i skolan på grund av vårt intresse för idrott och för att vi utbildar oss till lärare. Vi hade också hört talas om Bunkefloprojektet som en framgångsrik metod att öka barns fysiska aktivitet i skolan och därefter valde vi att göra denna undersökning. Med denna som utgångspunkt syftar studien till att undersöka hur fysisk aktivitet i skolan påverkar elevernas studieresultat enligt lärare och elever. Vi vill också studera om elevernas koncentration påverkas av fysisk aktivitet och om detta kan vara en förklaring till förbättrade studieresultat. Syftet är också att se om fysisk aktivitet kan öka motivationen till studieaktiviteter. Genom intervjuer med två lärare och sju elever samt observationer av två lektioner studerar vi vilka erfarenheter som lärare och elever har angående fysisk aktivitet och motorisk träning. De två skolor som medverkar i denna studie skiljer sig på så sätt att den första har idrottsprofil som inriktning medan den andra är en traditionell skola på så sätt att de endast följer timplanen i ämnet idrott och hälsa. Med stöd från tidigare forskning kan vi se att koncentrationssvårigheter i många fall hänger ihop med motoriska brister. Våra intervjuer visar också att elever som har mer fysisk aktivitet på schemat är piggare och har lättare att koncentrera sig i skolan. Även motivationen till skolarbetet ökar, framför allt bland de elever som går idrottsprofil. Som blivande lärare har vi utifrån denna studie lärt oss att fysisk aktivitet och motorisk träning främjar elevernas koncentrationsförmåga.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Fysisk aktivitet
motorisk träning
koncentration
motivation
Studieresultat
Handle http://hdl.handle.net/2043/14934 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics