Lek och lärande i förskolan

DSpace Repository

Lek och lärande i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Persson, Carina
dc.contributor.author Sundberg, Linda
dc.date.accessioned 2013-01-15T13:25:21Z
dc.date.available 2013-01-15T13:25:21Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14946
dc.description Sammanfattning: Examensarbetet fokuserar på lekens betydelse för lärandet i förskolan och pedagogers syn på den reviderade Lpfö98. Vår problemställning handlar om att få en ökad förståelse för den styrda verksamheten, som syftar till att uppfylla strävansmålen kontra den fria leken, där barnen får utforska sig själva och sin miljö. Examensarbetet syftar till att skapa förståelse för hur pedagogerna förhåller sig till den styrda respektive den fria leken och hur pedagogerna arbetar med att integrera strävansmålen i verksamheten. Vi har valt att använda oss av kvalitativa och semistrukturerade intervjuer som metod i vårt arbete. Vi fick möta sex pedagoger på två olika förskolor. I examensarbetets resultat kan vi se att de pedagoger vi intervjuade anser att strävansmålen inte inverkar på den fria leken. Vi kan också se att dokumentationen vad gäller strävansmålens uppfyllelse är tidskrävande. Pedagogerna upplever att Lpfö98 rev.10 är konsekvent, tydlig och ger förutsättningar för en bra verksamhet. en_US
dc.format.extent 49 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject pedagogik sv_SE
dc.subject fri lek sv_SE
dc.subject styrd lek sv_SE
dc.subject lärandemål sv_SE
dc.subject sociokulturellt lärande sv_SE
dc.title Lek och lärande i förskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Kultur, medier och estetik
 Find Full text Files for download
Icon
Examensuppsats 15 ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics