Pedagogers förhållningsätt till fysisk aktivitet och grovmotorik på en förskola

DSpace Repository

Pedagogers förhållningsätt till fysisk aktivitet och grovmotorik på en förskola

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers förhållningsätt till fysisk aktivitet och grovmotorik på en förskola
Author Cartner, Annette ; Johansson, Sanna
Date 2012
Swedish abstract
Cartner, Annette & Johansson, Sanna (2012), Pedagogernas förhållningsätt till fysisk aktivitet och grovmotorik i förskolan. Lärarutbildningen: Malmö högskola Vi är två blivande förskollärare som läser sista terminen på Lärarutbildningen på Malmö högskola. Vi fick vårt intresse för motorik och fysisk aktivitet när vi läste sidoämnet Lek, rörelse och hälsa 1, 15hp. Syftet med studien är att få en inblick i hur pedagogerna arbetar för att stimulera barnens grovmotorik och rörelse i förskolan. Vi utgår från följande frågeställningar: Hur arbetar pedagogerna med fysisk aktivitet och grovmotorik i förskolan? Hur talar pedagogerna om den fysiska aktiviteten och grovmotoriken i förskolan? Vi diskuterar relevant forskning kring rörelsen och motoriken. Några författare som vi använder oss av är: Ingegerd Ericsson, Greta Langlo Jagtøien, Hermundur Sigmundsson, Claes Annerstedt och Gunilla Dessen. Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer och observationer på en förskola där sammalagt tre pedagoger har intervjuats och fem rörelsepass har observerats. I vår studie framgår det att pedagogerna har ett stort ansvar angående att skapa rörelseglädje hos barnen och det krävs ett stort engagemang och goda kunskaper inom området. Både förskolan och miljön har betydelse för barns motoriska utveckling.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Barn
Fysisk aktivitet
Förskola
Pedagoger
Motorik
Utveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/14947 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics