Hen - varför dessa blandade känslor?

DSpace Repository

Hen - varför dessa blandade känslor?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hen - varför dessa blandade känslor?
Author Hansson, Elin
Date 2013
Swedish abstract
Denna uppsats är en diskursanalys av den hendebatt som pågår på diskussionsforumet Flashback och i dagstidningar. Syftet har varit att undersöka debatten i dessa medier för att få en uppfattning om de åsiktsläger, teman, argument och åsikter som har lyfts fram och använts. De teorier som används är hämtade från teoriböcker och avhandlingar från tidigare forskning som berör genus, feminism och politik. Den metod jag har valt att använda mig av är diskursanalys där empirin består av tre olika trådar från diskussionsforumet Flashback och åtta debattartiklar från fyra olika dagstidningar. I studien framgår det att det finns tre åsiktsläger, de som är för, de som är emot och de som är både och. Många av de som är för införandet av begreppet hen ser ordet som praktiskt och smidigt att använda i både text och tal i situationer när könet är oviktigt. De som är emot har en känslomässig syn på ordet och verkar ofta ilskna när de framför sina argument. I den här gruppen urskiljer sig tre teman som är grunden till deras argument och de handlar om barn, feminism och politik. I gruppen både och urskiljer sig blandade argument om begreppet med en känsla av avsaknad engagemang. Efter att ha gjort denna studie har jag fått en rikare kunskap kring begreppet hen och dess innebörd. Jag har även fått en ökad förståelse kring de olika åsiktslägren som kan uppkomma och de åsikter och argument som används inom dessa. Denna kunskap kommer jag ta med mig till min framtida arbetsplats då den kan vara nödvändig i situationer med föräldrar och arbetskamrater där diskussioner om begreppet kan uppkomma och i planering av vårt arbete med barnen. Slutsatsen av analysen är att det som är emot införandet av hen tror att det ska ersätta våra pronomen han och hon medan de som är för anser att det ska vara ett komplement när det ej känns nödvändigt att använda han och hon, i både tal och skrift. De som är både och ser på hen som ett komplement i det svenska språket men att det inte bör ersätta han och hon.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Hen
Barn
Feminism
Genus
Kön
Jämställdhet
Politik
Handle http://hdl.handle.net/2043/14948 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics