Pedagogers förhållningssätt och möjligheter - att arbeta med barn med avvikande beteende

DSpace Repository

Pedagogers förhållningssätt och möjligheter - att arbeta med barn med avvikande beteende

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers förhållningssätt och möjligheter - att arbeta med barn med avvikande beteende
Author Jansson, Emelie ; Fonrell, Caroline
Date 2012
Swedish abstract
Denna studie grundar sig främst på hur pedagoger förhåller sig till barn med någon form av avvikande beteende. Vi har med denna undersökning tagit reda på hur pedagogerna själva anser sig hantera barn som har ett avvikande beteende samt vilka möjligheter de anser att det finns för att tillgodose dessa eventuella behov. Detta är en kvalitativ undersökning där intervjuer och observationer har genomförts. Pedagogerna arbetar på två olika förskolor, en mångkulturell förskola som ligger centralt i en storstad och en i en liten by på landet. Resultaten av undersökningen visar sammanfattningsvis på att det inte alltid är resurser i form av specialpedagoger och material som behövs i första hand. Pedagogerna kan till en början göra mycket på egen hand. Grunden för en positiv utveckling kan läggas genom att förebygga och skapa stimulans och förtroende hos dessa barn redan i förskolan. Det är därför viktigt att en förskoleverksamhet har väl planerade strukturer och aktiviteter.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Avvikande beteende
Förhållningssätt
Förskola
Möjligheter
Handle http://hdl.handle.net/2043/14951 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics