Stress hos elever i skolan

Details

Files for download
Icon
Examensarbetet 2012
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Stress hos elever i skolan
Author Asad, Sherin ; Malmberg, Caroline
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med det här arbetet är att ta reda på elevers, i årskurs 3 och 6 samt pedagogers upplevelser och erfarenheter om stress i skolan. Vi har undersökt vilka stressfaktorer som finns i skolan utifrån ett elevperspektiv. För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av metoderna observation och kvalitativ intervju. I observationen ville vi ta reda på elevernas interaktion i klassrummet, med varandra och gentemot pedagogen. Med hjälp av observationen uppstod det fyra teman som vi valde att fördjupa oss i när vi gjorde intervjuerna med eleverna. Dessa fyra teman är artefakter som avstressare, intellektuella utmaningar, grupparbete/samarbete och nationella prov. Vi har intervjuat fyra elever i årskurs 3, sex elever i årskurs 6 samt två pedagoger för att få deras syn på stress i skolan utifrån våra fyra teman. Resultatet visar att det finns vissa stressfaktorer som nationella prov, betyg och bedömning och för lite tid, i skolan som stressar eleverna mer än annat. Resultatet visar också på att eleverna behöver tid att planera och hinna göra färdigt de arbeten de påbörjat, vilket är ett sätt att hantera stressen i skolan hos eleverna. Det är viktigt att eleverna får den tiden med sig själv för att planera på sitt sätt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Stressgrundskolanstressfaktorerartefakterbetygbedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/14953 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics