Stress hos elever i skolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Asad, Sherin
dc.contributor.author Malmberg, Caroline
dc.date.accessioned 2013-01-15T15:21:57Z
dc.date.available 2013-01-15T15:21:57Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14953
dc.description Syftet med det här arbetet är att ta reda på elevers, i årskurs 3 och 6 samt pedagogers upplevelser och erfarenheter om stress i skolan. Vi har undersökt vilka stressfaktorer som finns i skolan utifrån ett elevperspektiv. För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av metoderna observation och kvalitativ intervju. I observationen ville vi ta reda på elevernas interaktion i klassrummet, med varandra och gentemot pedagogen. Med hjälp av observationen uppstod det fyra teman som vi valde att fördjupa oss i när vi gjorde intervjuerna med eleverna. Dessa fyra teman är artefakter som avstressare, intellektuella utmaningar, grupparbete/samarbete och nationella prov. Vi har intervjuat fyra elever i årskurs 3, sex elever i årskurs 6 samt två pedagoger för att få deras syn på stress i skolan utifrån våra fyra teman. Resultatet visar att det finns vissa stressfaktorer som nationella prov, betyg och bedömning och för lite tid, i skolan som stressar eleverna mer än annat. Resultatet visar också på att eleverna behöver tid att planera och hinna göra färdigt de arbeten de påbörjat, vilket är ett sätt att hantera stressen i skolan hos eleverna. Det är viktigt att eleverna får den tiden med sig själv för att planera på sitt sätt. en_US
dc.format.extent 59 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Stressgrundskolanstressfaktorerartefakterbetygbedömning sv_SE
dc.title Stress hos elever i skolan en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Samhällsorienterande ämnen och barns lärande
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics