Fostran - för barnet eller samhället?

DSpace Repository

Fostran - för barnet eller samhället?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fostran - för barnet eller samhället?
Author Jellvi, Ingrid ; Hallberg, Maria
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med denna uppsats, detta examensarbete, har varit att undersöka vilken innebörd pedagoger i förskolan samt föräldrar, tillskriver begreppet fostran. Vi har genom kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger på två olika förskolor samt tre föräldrar, fått erfara att fostran kan innebära att lära sig om det sociala samspelet, att lära sig skillnaden mellan rätt och fel eller vilka beteenden som är acceptabla och vilka som inte är det. Flertalet av de intervjuade, såväl pedagoger som föräldrar, uppfattar att lärande och fostran i mångt och mycket är samma sak och att det i slutändan handlar om att föra, dels den egna familjens, men också de rådande samhällsvärderingar, vidare till barnet för att på så vis skapa goda, empatiska samhällsmedborgare. Vår slutsats av detta är att genom mellanmänskliga samspel, särskilt vuxnas förhållningssätt, fostras barn in i det samhälle som för närvarande råder och därmed utvecklar barn kompetenser för att möta sin egen framtid.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject empati
fostran
lärande
socialt samspel
uppfostran
värderingar
Handle http://hdl.handle.net/2043/14971 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics