Fostran - för barnet eller samhället?

DSpace Repository

Fostran - för barnet eller samhället?

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jellvi, Ingrid
dc.contributor.author Hallberg, Maria
dc.date.accessioned 2013-01-17T14:20:27Z
dc.date.available 2013-01-17T14:20:27Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/14971
dc.description Syftet med denna uppsats, detta examensarbete, har varit att undersöka vilken innebörd pedagoger i förskolan samt föräldrar, tillskriver begreppet fostran. Vi har genom kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger på två olika förskolor samt tre föräldrar, fått erfara att fostran kan innebära att lära sig om det sociala samspelet, att lära sig skillnaden mellan rätt och fel eller vilka beteenden som är acceptabla och vilka som inte är det. Flertalet av de intervjuade, såväl pedagoger som föräldrar, uppfattar att lärande och fostran i mångt och mycket är samma sak och att det i slutändan handlar om att föra, dels den egna familjens, men också de rådande samhällsvärderingar, vidare till barnet för att på så vis skapa goda, empatiska samhällsmedborgare. Vår slutsats av detta är att genom mellanmänskliga samspel, särskilt vuxnas förhållningssätt, fostras barn in i det samhälle som för närvarande råder och därmed utvecklar barn kompetenser för att möta sin egen framtid. en_US
dc.format.extent 46 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject empati en_US
dc.subject fostran en_US
dc.subject lärande en_US
dc.subject socialt samspel en_US
dc.subject uppfostran en_US
dc.subject värderingar en_US
dc.title Fostran - för barnet eller samhället? en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics