"Är lite osäker om NÄR man ska ingripa" En studie om hur lärarutbildningen behandlar ämnet; att upptäcka utsatta barn

DSpace Repository

"Är lite osäker om NÄR man ska ingripa" En studie om hur lärarutbildningen behandlar ämnet; att upptäcka utsatta barn

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Åsa ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Är lite osäker om NÄR man ska ingripa" En studie om hur lärarutbildningen behandlar ämnet; att upptäcka utsatta barn
Author Ersson, Åsa
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka hur Malmö Högskola behandlar ämnet att upptäcka utsatta barn och hur ämnet har behandlats i lärarutbildningen historiskt sett. Metoderna som användes var internetenkäter som sändes till de studenter vid Malmö Högskola som läser mot de tidiga åren, intervjuer med programansvariga lärarutbildare för de program som läser mot grundskolans tidiga år, dokumentanalys av kurs-och utbildningsplaner och för att få ett historiskt perspektiv genomfördes en text- och innehållsanalys av statliga utredningar och propositioner som legat som grund för lärarutbildningen. Resultatet visar att Malmö Högskola inte i någon större utsträckning bearbetat ämnet och att studenterna känner att det saknats i deras utbildning. Lärarutbildarna redovisar även de en bristfällig undervisning i ämnet. Historiskt sett har inte ämnet inte heller behandlats. Utsatta barn är en term som växt fram de senaste åren.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Utsatta barn
Lärarutbildningen
Handle http://hdl.handle.net/2043/14975 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics