Konflikthantering i förskolan

DSpace Repository

Konflikthantering i förskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Konflikthantering i förskolan
Author Remblegård, Emma ; Svensson, Anneli
Date 2012
English abstract
Our purpose of this study is to find out how teachers at a preschool handle conflicts between children in both outdoor and indoor environment. Interest in the topic conflict began when, during our clinical time (VFT) has noted that conflicts occur daily between children. Issues that have arisen include: How do educators conflicts? Solves the kids their conflicts themselves or solve educators it for them? For our study, we used different qualitative research methods, observations and interviews. Interviews and observations conducted at a nursery school in Malmö municipality in order to gain a deeper understanding of how teachers handle children's conflicts. Our finding of the survey was that teachers intervene early rather than wait and see if the children can resolve conflicts on their own.
Swedish abstract
Vårt syfte med den här studien är att ta reda på hur pedagogerna på en förskola hanterar konflikter mellan barn i både ute- och innemiljö. Intresset för ämnet konflikthantering började när vi under vår verksamhetsförlagda tid (VFT) har uppmärksammat att konflikter förekommer dagligen barn emellan. Frågor som har uppkommit är bland annat: Hur hanterar pedagoger konflikter? Löser barnen sina konflikter själva eller löser pedagogerna det åt dem? Till vår undersökning har vi använt oss av olika kvalitativa forskningsmetoder, observationer och intervjuer. Intervjuer och observationer utförs på en förskola i Malmö kommun för att få en djupare syn på hur pedagoger hanterar barnens konflikter. Vårt resultat av undersökningen var att pedagogerna ingriper för tidigt istället för att avvakta och se om barnen kan lösa konflikterna på egen hand.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject barn
pedagoger
konflikthantering
barns samspel
konflikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/14999 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics