Manliga sjuksköterskors omvårdnadsroll. En kvalitativ studie om hur manliga sjuksköterskor uppfattar sin omvårdnadsroll under de första sex månaderna som anställd

DSpace Repository

Manliga sjuksköterskors omvårdnadsroll. En kvalitativ studie om hur manliga sjuksköterskor uppfattar sin omvårdnadsroll under de första sex månaderna som anställd

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Manliga sjuksköterskors omvårdnadsroll. En kvalitativ studie om hur manliga sjuksköterskor uppfattar sin omvårdnadsroll under de första sex månaderna som anställd
Author Conde, Pierre ; Nilsson, Rickard
Date 2005
English abstract
Nursing and role as a nurse are two conceptions hard to define. There is a need for increased knowledge in this area because men are getting more common in nursing. The purpose of this study was to increase the knowledge in how male nurses experience their role as nurses. To obtain answers, questions about nursing as meaning and how they experienced the process of growing in their role, were asked. The study has a qualitative research approach and was carried out through interviews with four male, professional nurses on fulltime-care-wards. After analysing the material the results were presented in three themes: The essence of nursing, The process of growing in the role as a nurse and finally, Gender. Nursing was seen upon, as a collection of all tasks that nurses have. They had all noticed that they had grown in their role. They had not experienced any differences in male versus female nurses in the essence of nursing. They thought it was individual, but that there could be a difference.
Swedish abstract
Omvårdnad och omvårdnadsrollen är två svårdefinierade begrepp. Det behövs en ökad kunskapsnivå inom hur manliga sjuksköterskor uppfattar dessa begrepp då män blir allt vanligare i vården. Syftet med studien var att öka kunskapen om hur manliga sjuksköterskor uppfattar sin omvårdnadsroll. För att få svar på det ställdes frågor om omvårdnad som begrepp samt hur de upplevde att de vuxit in i rollen. Studien har en kvalitativ forskningsansats och utfördes genom intervjuer med fyra legitimerade, manliga sjuksköterskor på vårdavdelningar. Efter analys redovisades resultatet i tre teman: Uppfattning om omvårdnad, Processen att växa in i rollen och slutligen, Könsrollen. Omvårdnadsrollen uppfattades som ett samlingsbegrepp för allt man gör som sjuksköterska. De hade alla observerat utveckling hos sig själva i omvårdnadsrollen. De manliga sjuksköterskorna i studien hade inte observerat någon skillnad mellan mäns och kvinnors omvårdnadsegenskaper. De menade att det är individuellt men att det kanske finns någon skillnad mellan könen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Intervjuer
Kvalitativ studie
Manliga sjuksköterskor
Omvårdnadsroll
Omvårdnad
Handle http://hdl.handle.net/2043/1500 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics