Det svenska samhället 1720-2010 : böndernas och arbetarnas tid

DSpace Repository

Det svenska samhället 1720-2010 : böndernas och arbetarnas tid

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Det svenska samhället 1720-2010 : böndernas och arbetarnas tid
Author Hedenborg, Susanna ; Kvarnström, Lars
Date 2013
Swedish abstract
Det svenska samhället är en lärobok i historia för universitetet. Bokens namn är tänkt att beteckna de grupper som socialt, politiskt ekonomiskt och kulturellt var betydande för samhällsutvecklingen under perioden. Denna bok är en fortsättning på Det svenska samhället 800-1720.
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-08063-5
Pages 392
Language swe (iso)
Subject History
Early modern history
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/15001 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics