En god natts sömn. En litteraturstudie om vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan utföra i syfte att främja patientens sömn

DSpace Repository

En god natts sömn. En litteraturstudie om vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan utföra i syfte att främja patientens sömn

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title En god natts sömn. En litteraturstudie om vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan utföra i syfte att främja patientens sömn
Author Högqvist, Marie ; Mkada, Jacqueline
Date 2005
English abstract
The aim of this literature review was to highlight the nursing care actions that can be used to promote the patient's sleep. The literature review was based on eleven quantitative scentific studies. Interventions concerning the physical environment including complementary and alternative therapeutics were examined. The result pointed out eight different interventions, which the general nurse can use to promote the patient's sleep. The interventions were warm drink, noise reduction, patient-oriented care, relaxation, massage, acupressure, bright light treatment and patient teaching. Some of these interventions, such as warm drink, are simple, inexpensive and quick to perform compared to e.g. bright light treatment, which demands more resources. These interventions can be implemented in the clinical practice to promote the patient's sleep.
Swedish abstract
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan utföra i syfte att främja patientens sömn. Litteraturstudien baserades på elva kvantitativa vetenskapliga artiklar. Interventioner beträffande den fysiska miljön samt komplementärmedicinska och alternativa behandlingsmetoder undersöktes. Resultatet visade åtta olika interventioner som allmänsjuksköterskan kan utföra i syfte att främja patientens sömn. Dessa var varm dryck, ljudsänkning, patientorienterad vård, avslappning, massage, akupressur, ljusbehandling och patientundervisning. En del av interventionerna, t ex varm dryck, är enkla, billiga och går snabbt att utföra medan andra, t ex ljusbehandling, kräver mer resurser. Interventionerna kan implementeras i den kliniska verksamheten för att främja patientens sömn.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject alternativa behandlingsmetoder
fysisk miljö
komplementärmedicin
omvårdnadsåtgärder
sjukvårdsinrättning
sömn
Handle http://hdl.handle.net/2043/1501 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics