Idrottlärarens roll i att motivera elever

DSpace Repository

Idrottlärarens roll i att motivera elever

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Idrottlärarens roll i att motivera elever
Author Åkesson, Robin
Date 2012
English abstract
Motivation is a word well known to the world of education, a word which is important in the areas of sports and health. Pupils 'attitudes to physical education are essential, not only for students' education, but also in latter life. The PE teacher is a support and a person who stimulates students to a good attitude towards the subject. The purpose of this survey was to see what role the teacher has when it comes to motivating their students in physical education. Furthermore, I wanted to see what experiences the teacher has, and what methods they use to motivate their students. I used a qualitative research method in the form of interviews. I interviewed six PE teachers where two of them worked in low and middle school and four in secondary school. The informants were four men and two women of different ages and with varied experience in the teaching profession. The results showed that the teacher plays a big role in motivating their students. Through communication, involvement and being supportive the teacher helps their students to develop an interest in physical activity and a joyful experience of movement in general, which can serve as a foundation for a life in which physical activity and health is in focus. Less motivated students often have a lower self-esteem. The teacher can support these students by helping them succeed in exercises and by giving them positive feedback. It is important that the lessons are varied, have different options and levels so that all pupils have the opportunity to experience success. This provides the students with an opportunity to discover activities that they find interesting and enjoyable. Methods to motivate their students are through credit, encouragement, feedback and enthusiasm. Motivated and interested students in physical education are the foundation for lifelong learning.
Swedish abstract
Motivation är ett ord som är välbekant inom skolans värld, och ett ord som är viktigt inom idrott och hälsa. Elevers inställning till ämnet idrott och hälsa är avgörande, inte bara för elevernas skolgång, utan även i det fortsatta livet. Som stöd och hjälp till att stimulera eleverna till en god inställning till ämnet finns idrottsläraren. Syftet med arbetet var att se vilken roll läraren har när det gäller att motivera sina elever i ämnet idrott och hälsa. Vidare ville jag se vilka erfarenheter läraren har, och vilka metoder som finns för att motivera sina elever. Jag använde mig av en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Jag intervjuade sex idrottslärare där två stycken jobbar på låg- och mellanstadiet och fyra stycken på högstadiet och gymnasiet. Informanterna var fyra män och två kvinnor i olika åldrar och med varierad erfarenhet av läraryrket. Resultatet visade att läraren spelar en stor roll när det gäller att motivera sina elever. Genom kommunikation, engagemang och stöd hjälper läraren sina elever att utveckla intresse för fysisk aktivitet och en rörelseglädje, vilket kan vara grunden till ett liv där fysisk aktivitet och hälsa är i fokus. Omotiverade elever har ofta en dålig självkänsla. Läraren kan bidra till bättre självkänsla genom att ge positiv feedback till eleverna och samtidigt få dessa elever att lyckas med uppgiften. Viktigt är att undervisningen har olika alternativ och nivåer så att alla elever får möjlighet att uppleva framgång. Då får eleverna möjlighet att hitta en aktivitet som de tycker är intressant och roligt. Metoder för att motivera sina elever är genom beröm, uppmuntran, feedback och entusiasm. Motiverade och intresserade elever i ämnet idrott och hälsa är grunden till ett livslångt lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 50
Language swe (iso)
Subject motivation, PE teacher, physical education, physical activity
Handle http://hdl.handle.net/2043/15011 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics