Den ”vilda och förbjudna leken” – en del av barns dagliga lek

DSpace Repository

Den ”vilda och förbjudna leken” – en del av barns dagliga lek

Details

Files for download
Icon
Den ”vilda och ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Den ”vilda och förbjudna leken” – en del av barns dagliga lek
Author Svanberg, Cecilia ; Jönsson, Lisa
Date 2012
Swedish abstract
Studien riktar in sig på att skapa en djupare förståelse för barns ”vilda och förbjudna lek” inom fritidshemmet och se vad det ingår för typ av lekaktiviteter som kan klassas inom den genren. Det empiriska materialet kommer även analyseras ur ett genusperspektiv. Vidare syftar studien också till att undersöka vad pedagogerna har för förhållningsätt gentemot denna lek. Det empiriska materialet består till största delen av observationer men även intervjuer med pedagoger har genomförts för att få djupare syn inom vårt valda problemområde. Resultatet visar på att det finns olika typer av lekaktivteter inom denna genre som kan klassas som ”vild och förbjuden lek” men att alla leksituationerna har gemensamma aspekter som präglas mycket utav av spänning, nyfikenhet, utmaning osv. Resultatets lärandedel visar på att barn kan lära sig i denna form av lek att hantera kaosartade situationer men även att de kan utveckla sina sociala kompetenser genom att leka i grupp, barnen stärker även sin fysik då många av lekarna bygger på att barnen ändvänder sig utav sin kropp. Vidare visar studien på att pedagogernas förhållningsätt till denna ”vilda och förbjudna lek” bygger mycket på en ansvarsaspekt och att pedagogerna måste avbryta dessa lekaktiviteter på grund av det.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Fritidshem
fysisk aktivitet
vild lek
lek
förbjuden lek
Handle http://hdl.handle.net/2043/15016 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics