Det optimala utvecklingssamtalet i grundskolan ur elevperspektiv - En studie av elevledda utvecklingssamtal

DSpace Repository

Det optimala utvecklingssamtalet i grundskolan ur elevperspektiv - En studie av elevledda utvecklingssamtal

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det optimala utvecklingssamtalet i grundskolan ur elevperspektiv - En studie av elevledda utvecklingssamtal
Author Asteberg Jiménez Ruiz, Concepción
Date 2013
Swedish abstract
Efter att ha gjort några observationer av utvecklingssamtal under min praktik hösten 2011 bestämde jag mig för att jag ville skriva en uppsats om ämnet året därpå. Jag lärde mig att på min praktik genomförde min handledare elevledda utvecklingssamtal och min tanke har blivit att undersöka vad eleverna anser om den här typen av utvecklingssamtal. Jag relaterar arbetet till teoretisk bakgrund som belyser utvecklingssamtals utformning och viktiga aspekter kring ämnet. Jag förankrar arbetet i tidigare forskning som tar upp olika undersökningar kring utvecklingssamtal och elevlett utvecklingssamtal samt innebörden av kommunikation och relationer i skolans värld. Med hjälp av fem kvalitativa intervjuer med fem elever från min praktiksola har jag undersökt elevernas syn på det nuvarande upplägget för utvecklingssamtal. Bland annat fokuserar arbetet på att ta reda på vad eleverna vill veta under utvecklingssamtalet, och om eleverna anser att elevledda utvecklingssamtal är ett bra redskap för att vilja ta mer ansvar för studierna och förstärka relationen till lärarna. Studien visar att eleverna tycker om det nuvarande upplägget för elevledda utvecklingssamtal. Resultatet visar även att enligt eleverna är utvecklingssamtalet ett väl uppskattat forum som hjälper dem i deras lärande och bidrar till deras välmående.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Nyckelord: elevlett utvecklingssamtal
bedömning
kunskapsutveckling
studiemotivation
elevinflytande
kommunikation
relation.
Handle http://hdl.handle.net/2043/15018 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics