Fysisk aktivitet för äldre

DSpace Repository

Fysisk aktivitet för äldre

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fysisk aktivitet för äldre
Author Persson, Lina ; Schenström, Maria
Date 2005
English abstract
The purpose of this literature review is to show what nurses can do in order to get patients over 65 to start activating themselves and/or to keep their physical activity after a hospital visit. Regular exercise prevents both physical and mental illness. Physical activity is also important to improve the health at many illnesses. The knowledge about the aging of the human being has increased dramatically during the latest decades and the importance of the ways of living for the processes in the aging has become more obvious. The physical activity is often going down with increasing age. Important actions we found among others were exercise on prescription, support conversations and walk programs.
Swedish abstract
Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa vilka åtgärder sjuksköterskor kan vidta för att få patienter >65 år att börja aktivera sig och/eller bibehålla sin fysiska aktivitet efter sjukhusvistelsen. Regelbunden fysisk aktivitet förebygger både fysiska och psykiska sjukdomar. Fysisk aktivitet är även en viktig komponent för att förbättra hälsan vid många sjukdomar. Kunskaperna om människans åldrande har ökat markant under de senaste decennierna och levnadsvanornas betydelse för processerna i åldrandet har blivit tydligare. Det har skett en minskning av den fysiska aktiviteten hos många människor i samband med den stigande åldern. Viktiga åtgärder vi kom fram till var bl.a. motion på recept, stödsamtal och gångprogram.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject fysisk aktivitet
omvårdnad
sjuksköterska
åtgärder
äldre
Handle http://hdl.handle.net/2043/1502 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics