Visuella bildmaterial i matematiken

DSpace Repository

Visuella bildmaterial i matematiken

Details

Files for download
Icon
Visuellt bildmaterial ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Visuella bildmaterial i matematiken
Author Alatar, Mona ; Granberg, Ann-Sofie
Date 2012
English abstract
During children’s everyday life and preschool they meet various visual representations that explores through their senses, they can see, feel, smell, listen or taste. Children explore and talk about the mathematics they encounter in everyday life. From our experiences, we often come across educators and adults who have not taken advantage of the children's own included representations. Instead, teachers often focus on creating their own activities which is based on the pre-school curriculum. Based on previous observations in practice, we have observed that adults and educators often take less account of the children’s interests to the visual representations that they encounter in their everyday life. This is why we have chosen to study on what, how and why educators use visual representations in mathematics. The chosen theories show that the use of visual representations has many advantages, but that there may also be disadvantages. The results of this this empirical study consists of collection of interviews. These are analyzed and discussed with the theories. Based on the results, we realize that many educators use visual images in mathematics, both consciously but also unconsciously.
Swedish abstract
Under vardagen och förskolans verksamhet möter barn olika visuella bildmaterial som utforskas genom sinnena, de ser, känner, luktar, lyssnar eller smakar. Barn utforskar och samtalar kring matematik som de möter i vardagen. Utifrån tidigare erfarenheter har vi oftast stött på pedagoger och vuxna som inte tagit tillvara barnens egna medtagna bildmaterial. Istället är pedagogerna fokuserade på att skapa sina egna matematiska aktiviteter och material som baseras på förskolans läroplan. Utifrån tidigare observationer i verksamhetsförlagd tid har vi uppmärksammat att vuxna och pedagoger oftast tar mindre hänsyn till barnens intressen till visuella bildmaterial som de stöter på i vardagen. Detta är anledningen till att vi valt att studera kring vad, hur och varför pedagoger använder visuellt bildmaterial i matematik. Teorierna som valts visar att användning av visuellt bildmaterial har många fördelar, men att det även kan finnas nackdelar. Resultatet i denna empiriska studie består av insamling av intervjuer. Dessa analyseras och diskuteras med teorierna. Utifrån resultatet inser vi att många pedagoger använder visuellt bildmaterial i matematiken, både medvetet men även omedvetet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject visuell
bildmaterial
matematik
förskola
visual
representation
mathematics
preschool
Handle http://hdl.handle.net/2043/15020 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics