Patientsäker vård? En empirisk intervjustudie om sjuksköterskors upplevelse av arbetsbelastningens och arbetsmiljöns påverkan på patientsäkerheten

DSpace Repository

Patientsäker vård? En empirisk intervjustudie om sjuksköterskors upplevelse av arbetsbelastningens och arbetsmiljöns påverkan på patientsäkerheten

Details

Files for download
Icon
Kandidatuppsats i ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Patientsäker vård? En empirisk intervjustudie om sjuksköterskors upplevelse av arbetsbelastningens och arbetsmiljöns påverkan på patientsäkerheten
Author Nordberg, Rebecca ; Sjöberg, Rebecka
Date 2013
English abstract
Abstract: Most people will at some point in their life come in contact with health care and will thus be exposed to the risk of encountering a lacking patient safety. The role of the nurse is to protect patients and staff from this. Previous research has indicated that there is a correlation between workload, work environment and patient safety. The current study confirmed this when the authors found that when nurses experienced a heavy workload and a poorer work environment the patient safety was at risk.
Swedish abstract
Abstrakt: De flesta människor kommer någon gång i sitt liv i kontakt med vården och utsätts därmed för risken att möta en bristande patientsäkerhet. I sjuksköterskans roll ingår det att skydda patienter och medarbetare från detta. Tidigare forskning har indikerat att det finns ett samband mellan arbetsbelastning, arbetsmiljö och patientsäkerhet. Den aktuella studien bekräftade detta då författarna fann att då sjuksköterskor upplevde en hög arbetsbelastning och en sämre arbetsmiljö innebar det risker för patientsäkerheten.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Arbetsbelastning
Arbetsmiljö
Patientsäkerhet
Påverkan
Sjuksköterska
Impact
Nurse
Patient safety
Working environment
Workload
Handle http://hdl.handle.net/2043/15024 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics