Patientsäker vård? En empirisk intervjustudie om sjuksköterskors upplevelse av arbetsbelastningens och arbetsmiljöns påverkan på patientsäkerheten

DSpace Repository

Patientsäker vård? En empirisk intervjustudie om sjuksköterskors upplevelse av arbetsbelastningens och arbetsmiljöns påverkan på patientsäkerheten

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Nordberg, Rebecca
dc.contributor.author Sjöberg, Rebecka
dc.date.accessioned 2013-01-24T16:09:12Z
dc.date.available 2013-01-24T16:09:12Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15024
dc.description Abstrakt: De flesta människor kommer någon gång i sitt liv i kontakt med vården och utsätts därmed för risken att möta en bristande patientsäkerhet. I sjuksköterskans roll ingår det att skydda patienter och medarbetare från detta. Tidigare forskning har indikerat att det finns ett samband mellan arbetsbelastning, arbetsmiljö och patientsäkerhet. Den aktuella studien bekräftade detta då författarna fann att då sjuksköterskor upplevde en hög arbetsbelastning och en sämre arbetsmiljö innebar det risker för patientsäkerheten. en_US
dc.description.abstract Abstract: Most people will at some point in their life come in contact with health care and will thus be exposed to the risk of encountering a lacking patient safety. The role of the nurse is to protect patients and staff from this. Previous research has indicated that there is a correlation between workload, work environment and patient safety. The current study confirmed this when the authors found that when nurses experienced a heavy workload and a poorer work environment the patient safety was at risk. en_US
dc.format.extent 26 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle en_US
dc.subject Arbetsbelastning en_US
dc.subject Arbetsmiljö en_US
dc.subject Patientsäkerhet en_US
dc.subject Påverkan en_US
dc.subject Sjuksköterska en_US
dc.subject Impact en_US
dc.subject Nurse en_US
dc.subject Patient safety en_US
dc.subject Working environment en_US
dc.subject Workload en_US
dc.title Patientsäker vård? En empirisk intervjustudie om sjuksköterskors upplevelse av arbetsbelastningens och arbetsmiljöns påverkan på patientsäkerheten en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok Medicine en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 HS
mahlocal.xprt.institution2019 HS
mahlocal.xprt.program Sjuksköterskeutbildning
 Find Full text Files for download
Icon
Kandidatuppsats i ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics