HAR DU ONT? En litteraturstudie om faktorer som påverkar sjuksköterskans smärthantering

DSpace Repository

HAR DU ONT? En litteraturstudie om faktorer som påverkar sjuksköterskans smärthantering

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title HAR DU ONT? En litteraturstudie om faktorer som påverkar sjuksköterskans smärthantering
Author Axelsson, Malin ; Brännborn, Sophie
Date 2005
English abstract
Pain management is a complex task and an important part of nursing care. The aim of this literature review is to illustrate different factors that influence nurses pain assessment and decision making regarding pharmacological pain relief. Joyce Travelbees nursing theory was used as a theoretical reference. Nine scientific articles was analysed and the results revealed that patient characteristic, nurses, environmental and organisational aspects as well as attitudes towards analgesia influences nurses pain assessment and decision regarding pharmacological pain relief. To make the treatment of pain more effective the nurse should listen to and trust the patients description of the experienced pain.
Swedish abstract
Smärthantering är en komplex uppgift och en viktig del i sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa olika faktorer som påverkar sjuksköterskans smärtbedömning och beslut angående farmakologisk smärtlindring. Joyce Travelbees omvårdnadsteori har använts som teoretisk referensram. Nio vetenskapliga artiklar analyserades och resultatet visade att patientens olika karakteristika, aspekter hos sjuksköterskan, omgivningen och organisationen samt attityder till analgetika påverkar sjuksköterskans smärtbedömning och beslut om farmakologisk smärtlindring. För att smärtbehandlingen ska kunna bli mer effektiv bör sjuksköterskan lyssna på och lita till patientens beskrivning av smärtupplevelsen.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject attityder
smärthantering
smärtlindring
sjuksköterska
smärtbedömning
Handle http://hdl.handle.net/2043/1503 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics