Det måste ju fungera i klassrummet också - om läs- och skrivsvårigheter på högstadiet

DSpace Repository

Det måste ju fungera i klassrummet också - om läs- och skrivsvårigheter på högstadiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det måste ju fungera i klassrummet också - om läs- och skrivsvårigheter på högstadiet
Author Sachs, Ulrika
Date 2012
Swedish abstract
Syftet med studien var att undersöka didaktiska val och kompensation kring elever på högstadiet med läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Jag ville skapa mig en bild av hur det fungerar ute i skolan idag då 20 % som slutar nian inte har tillägnat sig funktionellt tillräckligt goda läs- och skrivfärdigheter. Läs- och skrivkompetens är ett villkor för att människan ska fungera bra ute i samhället samt skolkulturen bygger på att vi läser och skriver för att lära. Metoden bestod av intervjuer med fyra specialpedagoger på olika skolor. Skolorna ligger i södra Sverige samt i olika miljöer som storstad, mindre stad och villasamhälle. Detta för att få information om undervisningen med elever med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. I intervjusituationerna följdes en utarbetad intervjuguide med diktafoninspelning. Resultatet av sammanställningen visade att arbete med elever med läs- och skrivnedsättning/dyslexi varierar stort beroende på nivå och den omfattning som svårigheterna innebär för individen. Specialpedagogerna och i vissa fall de övriga ämneslärare arbetade målinriktat. De kompensatoriska hjälpmedlen är till stor hjälp för dessa elever. Skolledningen prioriterar inköp av de kompensatoriska hjälpmedlen men försummar utbildning av personalen.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Alternativa lärverktyg
dyslexi
elever i behov av stöd
individuell anpassning
läs- och skrivsvårigheter
Rydaholmsmetoden
specialpedagog
Wittingmetoden
Handle http://hdl.handle.net/2043/15031 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics