Auktoritet och uppfostran i relation till samhället vi lever i genom fem lärares ögon

DSpace Repository

Auktoritet och uppfostran i relation till samhället vi lever i genom fem lärares ögon

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Auktoritet och uppfostran i relation till samhället vi lever i genom fem lärares ögon
Author Nilsson, Jonas ; Terry, Pontus
Date 2013
Swedish abstract
Den här studien tar upp fem lärares syn på auktoritet, disciplin och fostran i relation till samhället vi lever i. Detta är en studie om läraren som en auktoritet i klassrummet och deras förhållningssätt till begreppen auktoritet, fostran och disciplin i skolverksamheten. För att få djupare förståelse om lärarnas syn på dessa begrepp har vi använt oss av kvalitativa intervjuer och litteratur som ett komplement för att förstå och relatera i ett historiskt perspektiv på synen av en lärare. I studien kom vi fram till att lärarens roll som auktoritet hör i väldigt stor grad ihop med lärarens lärarstil och hur den är som person. Vidare spelar omgivningen och samhället vi lever i in väldigt mycket i normer angående vilka beteende som lärare uppmuntrar och inte uppmuntrar. Detta har betydelse då lärarens auktoritet svarar på de responser runt omkring en. Samhället och olika generationer har stor inverkan på vilka beteenden som uppmuntras och inte uppmuntras då vår känslighet, vårt seende och tänkande har förändrats betydligt under sista halvan av 1900- talet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject auktoritet
uppfostran
auktoritär
disciplin
fostran
Handle http://hdl.handle.net/2043/15032 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics