Gaste - en plats för informella läroprocesser

DSpace Repository

Gaste - en plats för informella läroprocesser

Details

Files for download
Icon
en kvalitativ studie ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Gaste - en plats för informella läroprocesser
Author Bruhn, Tobias ; Richter, Noam
Date 2013
English abstract
This study aims to examine how the phenomenon Gaste is perceived by the actives there, and the interaction between learning, individuals and the culture there. Using what Vygotsky called socio-cultural perspective, we highlight how these categories interact and is created by another. Through qualitative interviews of the active on-site the study highlights how they see the culture of Gaste and the learning situations on the spot. The study reveals how important the informal learning situations that arise in everyday life is for learning and development, both on a collective and individual level.
Swedish abstract
Studiens syfte är att undersöka hur Gaste som fenomen uppfattas av de aktiva där, samt samspelet mellan lärande, individer och kulturen där. Med hjälp av det som Vygotskij kallade sociokulturellt perspektiv, belyser vi hur dessa kategorier samspelar och skapas genom varandra. Genom kvalitativa intervjuer av de aktiva på platsen belyser studien hur de ser på Gastes kultur och de lärosituationer som uppstår på platsen. Studien synliggör hur viktiga de informella lärandesituationer som uppstår till vardags är för utveckling och lärande, både på kollektiv och individuell nivå.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject informellt lärande
sociokultur
Gaste
skateboard
kultur
Handle http://hdl.handle.net/2043/15035 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics