Litterära upplevelser i förskolan- En studie om förhållningssätt till läsning och bokval i förskolan

DSpace Repository

Litterära upplevelser i förskolan- En studie om förhållningssätt till läsning och bokval i förskolan

Details

Files for download
Icon
Examensarbete 15p, ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Litterära upplevelser i förskolan- En studie om förhållningssätt till läsning och bokval i förskolan
Author Andersen, Liv-Heidi ; Gustafsson, Victoria
Date 2012
Swedish abstract
Denna undersökning handlar om barns litterära upplevelser och hur pedagogerna förhåller sig till det. Syftet är att ta reda på vilken sorts böcker barn och pedagoger tycker om, om pedagogerna har ett pedagogiskt syfte och vem det är som väljer böcker. Vi tar reda på hur pedagogerna tänker angående bokval och om barnen är delaktiga och har inflytande över valet av lånade böcker. Vi har intervjuat pedagoger vid ett tillfälle, samt samtalat med en barngrupp vid två tillfällen. Vi upptäckte situationer där pedagoger och barn tänkte olika. Pedagogerna tog bort vissa böcker som barnen valde eftersom böckerna var enligt pedagogerna för små barn, medan barnen förklarade att böckerna är bra eftersom de är hållbara och har många bilder. Pedagogerna fokuserade på texten medan barnen fokuserade på bilderna.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject Delaktighet
Inflytande
Barnperspektiv
Barns perspektiv
Bokval
Handle http://hdl.handle.net/2043/15037 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics