Litterära upplevelser i förskolan- En studie om förhållningssätt till läsning och bokval i förskolan

DSpace Repository

MUEP is closed for new submissions! Go to http://mau.diva-portal.org/ for new submissions.

Litterära upplevelser i förskolan- En studie om förhållningssätt till läsning och bokval i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Andersen, Liv-Heidi
dc.contributor.author Gustafsson, Victoria
dc.date.accessioned 2013-01-29T09:38:11Z
dc.date.available 2013-01-29T09:38:11Z
dc.date.issued 2012 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15037
dc.description Denna undersökning handlar om barns litterära upplevelser och hur pedagogerna förhåller sig till det. Syftet är att ta reda på vilken sorts böcker barn och pedagoger tycker om, om pedagogerna har ett pedagogiskt syfte och vem det är som väljer böcker. Vi tar reda på hur pedagogerna tänker angående bokval och om barnen är delaktiga och har inflytande över valet av lånade böcker. Vi har intervjuat pedagoger vid ett tillfälle, samt samtalat med en barngrupp vid två tillfällen. Vi upptäckte situationer där pedagoger och barn tänkte olika. Pedagogerna tog bort vissa böcker som barnen valde eftersom böckerna var enligt pedagogerna för små barn, medan barnen förklarade att böckerna är bra eftersom de är hållbara och har många bilder. Pedagogerna fokuserade på texten medan barnen fokuserade på bilderna. en_US
dc.format.extent 39 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen en_US
dc.subject Delaktighet en_US
dc.subject Inflytande en_US
dc.subject Barnperspektiv en_US
dc.subject Barns perspektiv en_US
dc.subject Bokval en_US
dc.title Litterära upplevelser i förskolan- En studie om förhållningssätt till läsning och bokval i förskolan en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok HumanitiesTheology en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Lärarutbildning: Barndoms- och ungdomsvetenskap
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete 15p, ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics