Kvinnliga bröstcancerpatienters behov av stöd och information

DSpace Repository

Kvinnliga bröstcancerpatienters behov av stöd och information

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Kvinnliga bröstcancerpatienters behov av stöd och information
Author Löwenhielm, Mikael ; Tysper, Caroline
Date 2005
English abstract
Every day 10 to 15 Swedish women find out that they suffer from breast cancer. The aim of this literature review was to study the need of information and support among women with breast cancer. Through a literature review scientific knowledge can be compiled and become of use in the clinical work. The results showed that patients with breast cancer had a great need for information and support, this need must however be identified individually for each patient. These patients considered information about chances of cure, treatment and recurrence to be important. Younger women had in comparison with older women a greater need for information about sexuality but this information was regardless of age less important. This study can be of use for nursing students and newly graduated nurses, awareness of the information that the woman with breast cancer wish for can be used as an underline for nursing.
Swedish abstract
Bröstcancer drabbar 10 till 15 kvinnor dagligen och utgör därmed den vanligaste formen av cancer hos kvinnor. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka behovet av information och stöd hos kvinnor med bröstcancer. Genom att göra en litteraturstudie kan vetenskaplig kunskap från ett flertal artiklar sammanställas och komma till nytta i det kliniska arbetet. Resultatet visade att bröstcancerpatienters hade ett stort behov av information och stöd, detta behov måste dock identifieras individuellt för varje patient. Dessa patienter ansåg att information om möjligheten att bli botad, behandlingsalternativ samt recidiv var viktig. Yngre kvinnor hade ett större behov än äldre gällande information om sexualitet men detta informationsbehov räknades dock som mindre viktigt, oberoende ålder. Denna studie kan användas av sjuksköterskestuderande och nyutexaminerade sjuksköterskor. Medvetenhet om vilken typ av information som kvinnor med bröstcancer önskar kan ligga till grund för en god omvårdnad.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Bröstcancer
kvinnor
information
stöd
sjuksköterska
Handle http://hdl.handle.net/2043/1505 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics