Pedagogers syn på barns delaktighet och inflytande i Sverige och Turkiet

DSpace Repository

Pedagogers syn på barns delaktighet och inflytande i Sverige och Turkiet

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Pedagogers syn på barns delaktighet och inflytande i Sverige och Turkiet
Author Ertaban, Reyhan
Date 2012
Swedish abstract
Detta examensarbete är en undersökning som jämför två förskolor i två länder, Sverige och Turkiet. Mitt intresse väcktes när jag utförde min verksamhetsförlagda tid i Turkiet. Hur en verksamhet styrs i Turkiet är väldigt annorlunda jämfört med hur de styrs i Sverige. Syftet med examensarbetet är att undersöka pedagogers arbete på förskolorna med fokus på barns delaktighet och inflytande. Frågeställningarna som jag har besvarat är: Hur arbetar förskolepedagoger med barns delaktighet och inflytande i Turkiet respektive Sverige? Och Vilka skillnader och likheter finns mellan pedagogernas syn på förskolans uppdrag och barnsyn? Metod som används är kvalitativa intervjuer och observationer. Resultatet visar att det förekommer fler skillnader än likheter i pedagogernas arbete. Detta beror på skillnader i läroplaner och utbildningar, men även pedagogers syn på barn är annorlunda. Nyckelord: Barnsyn, Barns delaktighet och inflytande, Barnperspektiv, Barns perspektiv, Delaktighet,
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Delaktighet, Inflytande, Sverige, Turkiet,
Handle http://hdl.handle.net/2043/15056 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics