Upplevelse och behov av stöd efter hjärtinfarkt En litteraturstudie gällande patienters och närståendes upplevelser

DSpace Repository

Upplevelse och behov av stöd efter hjärtinfarkt En litteraturstudie gällande patienters och närståendes upplevelser

Details

Files for download
Icon
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Upplevelse och behov av stöd efter hjärtinfarkt En litteraturstudie gällande patienters och närståendes upplevelser
Author Donyaei Ziba, Zoya ; Maneva-Pugner, Rossitza
Date 2005
English abstract
The purpose of this examination paper was to investigate the experiences and need for support to persons who have suffered a heart attack and their relatives/spouses have. A literature review has been performed for the purpose of this study, which has involved a review and synthesis of results fro scientific publications. The results show that patients and relatives need furthur information, psycosocial support and availibility to health care staff. Further research concerning persons who have suffered a heart attack and their spouses is warranted, specially from a gender perspektive. In particular, knowledge is lacking regarding husbands who care for their wives. The health care staffs' role in this situation is to be understanding and to adjust their support after each person's individual needs.
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka behov och upplevelser av stöd personer som drabbats av hjärtinfarkt och deras närstående har. En litteraturstudie har genomförts, vilket har inneburit granskning och sammanvägning av resultat från vetenskapliga publikationer. Resultatet visar att personer som drabbats av hjärtinfarkt och deras närstående har stort behov av information, psykosocialt stöd och tillgänglighet av hälso- och sjukvårdspersonal. Det behovs fortfarande forskning kring personer som drabbats av hjärtinfarkt och deras närståendes behov av stöd speciellt ur ett genusperspektiv. Framförallt finns kunskapsbrist om hjärtinfarktens inverkan på relationen då en man förväntas vårda sin hustru. Hälso- och sjukvårdspersonalens roll i detta sammanhang är att visa förståelse och anpassa sitt bemötande för varje individ och stödja personer efter deras individuella behov.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject behov
hjärtinfarkt
information
närstående
patient
stöd
upplevelser
experiences
heart attack
needs
relatives
support
Handle http://hdl.handle.net/2043/1506 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics