”Så länge jag kan hantera det dagliga livet och mår bra, kommer jag att stanna hemma tills den dagen jag inte längre kan”

DSpace Repository

”Så länge jag kan hantera det dagliga livet och mår bra, kommer jag att stanna hemma tills den dagen jag inte längre kan”

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title ”Så länge jag kan hantera det dagliga livet och mår bra, kommer jag att stanna hemma tills den dagen jag inte längre kan”
Author Johansson, Raida ; Seferi, Jehona
Date 2013
English abstract
In today’s society the population is rapidly aging. The number of people over 80 is increasing. Many seniors want to stay at home for as long as it is possible. The elderly who are experiencing poor health and are unable to manage their daily needs, in most instances, must move into a nursing home to get the assistance they require. The aim of our study was to investigate the perceptions of elderly adults, especially their health and housing situation. We focused on the elderly, who are still living in their homes, and those who have moved into nursing homes. Our study was conducted using a qualitative approach, six interviews were conducted. The results that we obtained showed that the elderly felt that their health was their most crucial concern. As long as their health was good, they would try to remain in their homes for as long as possible. If they were in poor health, they would have to move into a nursing home. Our subjects, who still live in their homes, had no home - help service. They felt that they did not require it. If their health was poor, that they were unable to manage on their own, they made the decision to apply for a place in a nursing home. The elderly had both a positive and negative view of living at home and moving into a nursing home. Keywords: elderly / senior, health, stay at home, nursing home, safety
Swedish abstract
I dagens samhälle blir befolkningen allt äldre och antalet personer över 80 år ökar. Många äldre vill bo kvar hemma så länge som möjligt, men äldre som upplever dålig hälsa och inte klarar sina vardagliga behov vill flytta till ett särskilt boende. Syftet med vår studie var att undersöka de äldres uppfattningar kring deras boendesituation. Vi inriktade oss på äldre som bor kvar hemma och de som flyttat till särskilt boende. Vår studie genomfördes med en kvalitativ ansats och sex intervjuer gjordes. Resultatet som vi fick fram visade att de äldre upplever hälsan som en avgörande faktor om man kan bo kvar hemma eller om man måste flytta till ett boende. Våra informanter, som bor kvar hemma, hade inga insatser från hemtjänsten och ansåg att de inte heller behövde det. Skulle hälsan bli så dålig att de inte klarar sig själva ville de istället ansöka om plats på särskilt boende. De äldre hade både en positiv och en negativ syn på att bo kvar hemma, samt att bo på ett särskilt boende. Nyckelord: kvarboende, bo på särskilt boende, hälsa, trygghet, äldre-äldre.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject kvarboende
särskilt boende
trygghet
äldre-äldre
hälsa
Handle http://hdl.handle.net/2043/15063 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics