Etableringsprocess och arbetsmarknadspolitiska insatser - En studie om ungdomsarbetslöshet och ungdomars upplevelse av arbetsmarknaden

DSpace Repository

Etableringsprocess och arbetsmarknadspolitiska insatser - En studie om ungdomsarbetslöshet och ungdomars upplevelse av arbetsmarknaden

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Etableringsprocess och arbetsmarknadspolitiska insatser - En studie om ungdomsarbetslöshet och ungdomars upplevelse av arbetsmarknaden
Author Mohlin, Anna ; Rydhage, Mimmi
Date 2012
Swedish abstract
Sammanfattning Vårt syfte med studien var att undersöka vad arbetslösa ungdomar upplever om de arbetsmarknadspolitiska insatserna på Arbetsförmedlingen. Studiens syfte är också att undersöka problematiken ungdomar upplever i samband med etableringsprocessen på arbetsmarknaden. Vårt intresse för studien väcktes då vi tidigare haft en praktikperiod på Arbetsförmedlingen i samband med vår utbildning på Malmö högskola. Vi använde oss av kvalitativa intervjuer för att få en djupare förståelse av de intervjuade individernas upplevelse. Vi hade som krav att ungdomarna var mellan 18-25 år och hade varit arbetslösa i minst sex månader. Detta för att ungdomarna skulle ha hunnit få en uppfattning av de olika insatserna som finns på Arbetsförmedlingen. Studiens teoriförankring är Pierre Bourdieus begrepp om habitus, fält och kapital. Vidare belyses även en teori om livskvalitet samt karriärvalsteorin Careership. Studiens resultat visar att de ungdomar som intervjuades har olika erfarenheter när det gäller upplevelsen av att vara arbetslös. Informanterna menar att man måste ha arbetslivserfarenhet för att få ett fast arbete i dagens samhälle, vilket gör det svårt för ungdomar som aldrig har arbetat innan. Resultatet visar även att de flesta av informanterna är med i jobbgarantin och har olika synpunkter om denna insats fungerar.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Arbetsmarknadspolitiska insatser
Arbetsmarknad
Etableringsprocess
Ungdomar
Ungdomsarbetslöshet
Handle http://hdl.handle.net/2043/15066 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics