Mer om ljusförsöket och dess drygt 200-åriga historia

DSpace Repository

Mer om ljusförsöket och dess drygt 200-åriga historia

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, other
Title Mer om ljusförsöket och dess drygt 200-åriga historia
Author Sjöström, Jesper
Date 2012
Swedish abstract
Det klassiska ljusförsöket – att sätta ett glas över ett brinnande stearinljus i en skål med vatten – kan användas som en utmanande elevuppgift. Det är ett försök som fascinerat människor i flera tusen år. Den första kända rapporten om försöket gjordes av den grekiske ingenjören och naturforskaren Philo av Byzantium redan för 2200 år sedan. I undervisningssammanhang har det inte varit ovanligt att förklara den höjda vattennivån i glaset (ca. 1/5 av glasets volym) med att all syrgas i luften förbrukats. Redan år 1777 visade dock den franske kemisten Antoine Lavoisier att ovanstående effekter är näst intill försumbara i ett slutet system (volymen ändras mindre än 1%). Den främsta anledningen till att vatten sugs in i glaset är att systemet är öppet och att därmed dels luften ovanför ljuset redan är uppvärmd (termisk gasexpansion) när man sätter över glaset, dels att luft ofta har möjlighet att smita ut innan ljuset släcks. Vera, Rivera och Nunez (2011) beskrev nyligen ljusförsökets historia och också experiment där ljuset tändes i slutna system med hjälp av fokuserat ljus eller elektricitet. Experimenten finns filmade och kan ses via följande länk: http://laplace.ucv.cl/TrackMovingObjects/Gallery/Candle/. Det är möjligt för elever att – efter att själva ha utfört ljusförsöket, tänkt kritiskt, diskuterat möjliga förklaringar och utfört eventuella tilläggsexperiment – analysera dessa filminspelningar baserade på Lavoisiers experiment.
Link http://www.krc.su.se/documents/informationsbrev/KR... (external link to publication)
Publisher Kemilärarnas Resurscentrum (KRC), Stockholms universitet
Host/Issue Kemilärarnas Resurscentrum Informationsbrev;64
Pages 16
Language swe (iso)
Subject Kemiundervisning
Kemihistoria
Experiment
Undersökande arbetssätt
Sciences
Research Subject Categories::NATURAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15070 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics