Elevers framtidsvisioner i ett segregerat Malmö

DSpace Repository

Elevers framtidsvisioner i ett segregerat Malmö

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Jonasson, Marcus
dc.contributor.author Junge, Jessica
dc.date.accessioned 2013-02-07T10:12:16Z
dc.date.available 2013-02-07T10:12:16Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15071
dc.description Föreliggande studie har behandlat elevers framtidsvisioner i ett segregerat Malmö. Syftet med undersökningen har varit att studera samband mellan elevers sociala bakgrund och deras framtidsvisioner avseende karriärplaner, samt vilka personer som de ansåg vara av betydelse i samband med studieval. Undersökningen har genomförts med hjälp av en kvantitativ metod, där elever från skolor i olika områden, med olika sociala bakgrunder ingått. De teoretiska ansatser vi använt oss av är Pierre Bourdieus teori där begrepp som kapital och habitus varit användbara i utformningen av analys, samt Ziehes teori om kulturell friställning. Av undersökningen har framgått att eleverna från den skola med högre socioekonomisk bakgrund, i större utsträckning tenderar att vilja välja högskolestudier samt att denna grupp oftare ser sina föräldrar som förebilder. Det har även framkommit att samma undersökningsgrupp var mer osäkra på framtida karriärplaner och att eleverna i större utsträckning såg sina föräldrar som mer betydelsefulla i val av karriärplaner. en_US
dc.format.extent 56 en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle en_US
dc.subject social bakgrund en_US
dc.subject framtidsvisioner en_US
dc.subject karriärplaner en_US
dc.subject segregering en_US
dc.subject socioekonomiska grupper en_US
dc.title Elevers framtidsvisioner i ett segregerat Malmö en_US
dc.type M3 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
mahlocal.xprt.faculty2019 LS
mahlocal.xprt.institution2019 LS
mahlocal.xprt.program Studie- och yrkesvägledarutbildning
 Find Full text Files for download
Icon
Examensarbete Studie- ...

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics