Hjärtats kost, En litteraturstudie om sjuksköterskans preventiva arbete hos hjärtsjuka personer med övervikt

DSpace Repository

Hjärtats kost, En litteraturstudie om sjuksköterskans preventiva arbete hos hjärtsjuka personer med övervikt

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hjärtats kost, En litteraturstudie om sjuksköterskans preventiva arbete hos hjärtsjuka personer med övervikt
Author Andersson, Marie ; Andersson, Veronica
Date 2005
English abstract
The increasing overweight in the society leads to more illness in heart diseases. Our wish is that practice nurses will get more education in this area, to help patients as soon as possible to life changes. The aim with this study is to investigate how nurses can work preventive among patients with overweight and heart disease. The results of this study are based on ten scientific articles. Our questions in this study are: How does nursing affect on patients with overweight and heart disease? Which is the optimal diet for patients with overweight and heart disease? Have social assumptions any influence on the choice of diets? The results chows a positive effect on patients with coronary heart disease and overweight, and that nurse%u2019s preventive work has good effect.
Swedish abstract
Den ökade övervikten i samhället leder till att allt fler insjuknar i hjärtsjukdomar. Vi vill att allmänsjuksköterskor ska få ökad kunskap inom detta område, för att hjälpa patienter i ett tidigt skede till livsstilsförändringar. Syftet med denna studie är att undersöka hur sjuksköterskor kan arbeta preventivt med överviktiga, hjärtsjuka patienter. Som metod används analys och tolkning av tio vetenskapliga artiklar, som granskats enligt Polit m fl (2001). Våra frågeställningar är: Vilka omvårdnadsåtgärder kan sjuksköterskan erbjuda en överviktig patient med hjärtsjukdom? Vilken är den optimala kosten för en överviktig patient med hjärtsjukdom? Har sociala förutsättningar någon inverkan på valet av kost? Resultatet visar att Medelhavsdieten har en positiv inverkan på patienter med kranskärlssjukdom och övervikt samt att sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder spelar stor roll.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject fetma
kranskärlssjukdom
livsstilsförändring
medelhavsdieten
sekundärprevention
övervikt
Handle http://hdl.handle.net/2043/1508 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics