Fem yngre grundskolebarns uppfattning om sig själva som två- eller flerspråkiga

DSpace Repository

Fem yngre grundskolebarns uppfattning om sig själva som två- eller flerspråkiga

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Fem yngre grundskolebarns uppfattning om sig själva som två- eller flerspråkiga
Author Celik-Zecevic, Emina
Date 2012
Swedish abstract
Syfte med mitt arbete var att undersöka hur fem yngre grundskolebarn såg på sin två- eller flerspråkighet. Ett annat syfte var att försöka dra några slutsatser om barnens uppfattning om sin kulturella identitet och självkänsla i förhållande till sin två- eller flerspråkighet. Jag ville undersöka vilken uppfattning de fem barnen har om sin modersmålsundervisning och vilken betydelse den har för barns två- flerspråkighet. En modersmålslärare intervjuades också. Resultatet visade att samtliga fem elever hade positiva upplevelser av sin tvåspråkighet och flerspråkighet. Kontakt med hemlandet och med släktingar visade positiv påverkan på elevernas identitetskänsla. Hos alla elever kändes en stor känslomässig betydelse att tillhöra en viss språkgrupp. Eleverna visade olika attityder till modersmålsundervisning. Nyckelord: identitet, modersmål, självkänsla, språk, tvåspråkighet.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject identitet
modersmål
självkänsla
språk
tvåspråkighet
Handle http://hdl.handle.net/2043/15086 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics