Revisionism och stormaktsambitioner. En studie av Rysslands internationella agerande

DSpace Repository

Revisionism och stormaktsambitioner. En studie av Rysslands internationella agerande

Details

Files for download
Icon
Revisionism och ...
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Revisionism och stormaktsambitioner. En studie av Rysslands internationella agerande
Author Svensson Griparic, Janne
Date 2007
English abstract
Russia has after the end of the Cold war played a hidden role at the international arena. After the collapse of the Soviet union Russia was to week to takeover its role as a global great power. The bipolar world system was replaced by a unipolar system with the USA as single global great power. Lately however Russia has started to show more self confidence in its international acting. The question then arises if the country has the ambition to once again become a global great power. This study aims to examine if Russia has these ambitions. The study has its theoretical base in the political realism and assumes from the hypothesis that Russia has clear ambitions to once again become a global great power and that these ambitions will be shown in the country’s acting within the military, political and economic sectors. By first define revisionism and great power Russia’s international acting is then analyzed within these sectors. In the analysis Russia shows clear ambitions to recapture a role as a global great power in according to the hypothesis.
Swedish abstract
Ryssland har efter det Kalla krigets slut fört en undanskymd roll på den internationella arenan. Efter Sovjetunionens kollaps var Ryssland för svagt för att överta dess roll som global stormakt. Det bipolära världssystemet ersattes av ett unipolärt system med USA som ensam global stormakt. På senare tid har dock Ryssland börjat visa alltmer självförtroende i sitt internationella agerande. Frågan uppstår då om landet har en ambition att åter bli en global stormakt. Studien syftar till att undersöka om Ryssland har dessa ambitioner. Studien har sin teoretiska grund i den politiska realismen och utgår från hypotesen att Ryssland har klara ambitioner att åter bli en global stormakt och att dessa ambitioner kommer att visa sig i landets ageranden inom de militära, politiska och ekonomiska sektorerna. Genom att först definiera revisionism och stormakt analyseras därefter Rysslands internationella agerande inom dessa sektorer. I analysen visar Ryssland tydliga ambitioner att återta en roll som global stormakt helt i linje med hypotesen.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Language swe (iso)
Subject Ryssland
USA
stormakt
revisionism
polaritet
realism
Russia
great power
polarity
Handle http://hdl.handle.net/2043/15089 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics