Nattsömn på sjukhus - någonting att drömma om. En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan främja sömnen för patienter under deras sjukhusvistelse

DSpace Repository

Nattsömn på sjukhus - någonting att drömma om. En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan främja sömnen för patienter under deras sjukhusvistelse

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Nattsömn på sjukhus - någonting att drömma om. En litteraturstudie om hur sjuksköterskan kan främja sömnen för patienter under deras sjukhusvistelse
Author Persson, Marlene ; Engwall, Marie
Date 2005
English abstract
The purpose of this literature review is to describe how the nurse can form the nursing care for patients with sleeping disorders during their stay in hospital. The method is a literature review and we have searched in medical databases. The result describes interventions that the nurse can practice to promote the patients sleep.
Swedish abstract
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur sjuksköterskan kan utforma omvårdnaden för patienter med sömnstörningar under deras sjukhusvistelse. Metoden är en litteraturstudie och sökning har skett i medicinska databaser. Resultatet beskriver interventioner som sjuksköterskan kan tillämpa för att främja patienternas sömn.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Avslappning
intervention
komplementära behandlingar
litteraturstudie
sjukhus
sömn
Handle http://hdl.handle.net/2043/1509 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics