”Så att man inte går och gör fel!” : en pilotstudie om sexualkunskap i gymnasiesärskolan

DSpace Repository

”Så att man inte går och gör fel!” : en pilotstudie om sexualkunskap i gymnasiesärskolan

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title ”Så att man inte går och gör fel!” : en pilotstudie om sexualkunskap i gymnasiesärskolan
Author Löfgren-Mårtenson, Lotta
Date 2013
Swedish abstract
Även om Sverige har en lång tradition av obligatorisk sexualundervisning tycks den fortfarande vara bristfällig inom särskolan. Artikeln utgår från en unik studie, där särskoleelevers egna erfarenheter fokuseras.Resultaten visar att flera är osäkra på om de haft sexualkunskap överhuvudtaget och att fokus är på heterosexualitet, sexuella risker och prevention. Därför är det angeläget att personal inom skola och LSS-verksamheter bidrar till flerfacetterade perspektiv på sexualitet, och till att de unga utvecklar förmågor och strategier för att i större utsträckning kunna ta ansvar för sin egen sexualitet
Link https://socionomen.nu/tidningar/socionomen/pdf/for... (external link to publication)
Link https://socionomen.nu/tidningar/socionomen/pdf/forskningssupplementet%2033.pdf .Icon
Publisher SSR
Host/Issue Socionomen;1
Volume Forskningssupplement 33
ISSN 0283-1929
Pages 6
Page 52-57
Language swe (iso)
Subject Sexualkunskap
Särskola
Sexuella script
Normkritisk pedagogik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15094 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics