”Så att man inte går och gör fel!” : en pilotstudie om sexualkunskap i gymnasiesärskolan

DSpace Repository

”Så att man inte går och gör fel!” : en pilotstudie om sexualkunskap i gymnasiesärskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Löfgren-Mårtenson, Lotta
dc.date.accessioned 2013-02-12T07:49:15Z
dc.date.available 2013-02-12T07:49:15Z
dc.date.issued 2013 en_US
dc.identifier.issn 0283-1929 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/15094
dc.description Även om Sverige har en lång tradition av obligatorisk sexualundervisning tycks den fortfarande vara bristfällig inom särskolan. Artikeln utgår från en unik studie, där särskoleelevers egna erfarenheter fokuseras.Resultaten visar att flera är osäkra på om de haft sexualkunskap överhuvudtaget och att fokus är på heterosexualitet, sexuella risker och prevention. Därför är det angeläget att personal inom skola och LSS-verksamheter bidrar till flerfacetterade perspektiv på sexualitet, och till att de unga utvecklar förmågor och strategier för att i större utsträckning kunna ta ansvar för sin egen sexualitet en_US
dc.format.extent 6
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher SSR en_US
dc.subject Sexualkunskap en_US
dc.subject Särskola en_US
dc.subject Sexuella script en_US
dc.subject Normkritisk pedagogik en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title ”Så att man inte går och gör fel!” : en pilotstudie om sexualkunskap i gymnasiesärskolan en_US
dc.type Article, peer reviewed scientific en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Health and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Social Work (SA) en_US
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
dc.identifier.url https://socionomen.nu/tidningar/socionomen/pdf/forskningssupplementet%2033.pdf en_US
dc.relation.ispartofpublication Socionomen;1
dc.relation.ispartofpublicationvolume Forskningssupplement 33 en_US
dcterms.identifier.OAurl https://socionomen.nu/tidningar/socionomen/pdf/forskningssupplementet%2033.pdf
dc.format.ePage 57
dc.format.sPage 52
mahlocal.rights.oaType green
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics