POLYFENOLER, VITAMINER OCH PARODONTALA SJUKDOMAR - en systematisk litteraturstudie

DSpace Repository

POLYFENOLER, VITAMINER OCH PARODONTALA SJUKDOMAR - en systematisk litteraturstudie

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title POLYFENOLER, VITAMINER OCH PARODONTALA SJUKDOMAR - en systematisk litteraturstudie
Author Critén, Sladjana
Date 2012
English abstract
Objective of this systematic literature review was to investigate whether there is support in the literature regarding the role of dietary content of polyphenols and vitamins may have for periodontal diseases. Material and methods: A PubMed search was performed in March 2012 to identify appropriate studies. The search was limited to studies published in English between January 1990 and March 2012. For studies on the effects of polyphenols and vitamins on periodontal diseases the search was limited to studies in humans. The search was limited to: “randomized controlled trial”, “clinical controlled trial” “clinical trial” and “humans”. Additionally the reference lists of selected articles were hand searched for the possible inclusion of additional references. Results: Fifteen studies were identified as relevant to the purpose and fulfilling inclusion criteria. Five clinical studies treated the effects of polyphenols on periodontitis and results indicate that polyphenols can affect the periodontal disease. For example reduced bleeding on probing (BOP) and pocket depth (PPD) reduction was reported. Five studies were found evaluating the effect of vitamin D on periodontal disease. It was concluded that the best effect to reduce periodontal disease was observed if vitamin D supplementation was combined with calcium. Two studies looked at the effect of vitamin C on periodontitis and demonstrated that periodontal disease was associated with decreased level of the total antioxidant capacity (TAOC) and reduced bleeding on probing (BOP) after treatment with vitamin C. Vitamin B – complex supplementation resulted in improved healing after periodontal surgery and multivitamin supplements reduced BOP and PPD. Conclusion: Knowledge concerning dietary content of polyphenols and vitamins effect on periodontal diseases and/or the effect of supplements on the healing after periodontal treatment is limited and that much research is needed to some far-reaching conclusions can be drawn.
Swedish abstract
Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att utreda om det finns stöd i litteraturen avseende vilken betydelse kostens innehåll av polyfenoler och vitaminer kan ha för parodontala sjukdomar. Material och metod: En sökning i PubMed gjordes i mars 2012. Sökningen begränsades till humana studier på engelska och publicerade mellan januari 1990 och mars 2012. Kriterier för inkludering var: “randomized controlled trial”, “clinical controlled trial”, “clinical trial” och “”humans. Referenslistorna i de selekterade studierna granskades för att finna ytterligare studier som kunde inkluderas i analysen. Resultat: Femton studier identifierades som relevanta för syftet och som uppfyllde inklusionskriterierna. Fem av dessa behandlade polyfenolers effekt på parodontit och resultaten av dessa indikerar att polyfenoler kan påverka parodontal sjukdom. Till exempel rapporteras reducerad blödning vid sondering (BOP) och fickdjupsreducering. Fem studier studerade effekten av vitamin D. Man fann en förbättrad effekt på bennivån om vitamin D tillskottet kombinerades med kalcium. Två studier undersökte effekten av vitamin C och konstaterade att parodontal sjukdom var associerad med minskad nivå av total antioxidativ kapacitet samt med reducerad blödning. Tillskott av vitamin B – komplex resulterade i bättre läkning efter parodontal operation och multivitamintillskott resulterade i reducerad BOP och fickdjupsreducering. Slutsatsen av denna litteraturöversikt är att kunskapen avseende kostens innehåll av polyfenoler och vitaminers påverkan på parodontala sjukdomar och/eller effekten av kosttillskott på läkningen efter parodontal behandling är begränsad och att mycket forskning krävs för att några mera långtgående slutsatser kan dras.
Publisher Malmö högskola/Odontologiska fakulteten
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/15101 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics