Sexualitet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Sexualitet
Author Löfgren-Mårtenson, Lotta
Date 2013
Swedish abstract
Sexualitet är ett laddat och mångfacetterat begrepp, som de flesta har egna upplevelser att knyta an till. Men det är också ett föränderligt fenomen, utifrån ett historiskt, kulturellt och samhälleligt perspektiv. I den här boken redogörs för en socialkonstruktivistisk syn på sexualitet, och dessutom granskas och diskuteras olika sätt att förstå och analysera begreppet.
Link http://www.liber.se/Hogskola/Samhallsvetenskap-och... (external link to publication)
Publisher Liber
Series/Issue Begreppbart;
ISBN 978-91-47-09785-2
Pages 121
Language swe (iso)
Subject sexualitet
sexologi
sexuella script
socialt arbete
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/15106 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics