Att vårda sin trädgård En kvalitativ studie av förberedelse för arbetslivsinriktad rehabilitering

DSpace Repository

Att vårda sin trädgård En kvalitativ studie av förberedelse för arbetslivsinriktad rehabilitering

Details

Files for download
Icon
Examensarbete Malin ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Att vårda sin trädgård En kvalitativ studie av förberedelse för arbetslivsinriktad rehabilitering
Author hedberg, malin
Date 2013
Swedish abstract
Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera individers deltagande i det som här kallas Projekt Prehab, som innebär en av Folkuniversitetet anordnad förberedande insats för arbetslivsinriktad rehabilitering. Frågeställningar i arbetet är vad det innebär för den enskilda individen att delta i Projekt Prehab, samt hur medverkan kan påverka nästa steg i rehabiliteringen. Utifrån kvalitativa intervjuer med sex deltagare och två coacher, har jag försökt besvara forskningsfrågorna. Det empiriska materialet har analyserats utifrån begrepp från karriärvalsteorin Careership: brytpunkt, tid av rutin och handlingshorisont. Analysen grundas också på begrepp från den sociologiska riktningen symbolisk interaktionism: social interaktion och rollövertagande, samt begreppen begriplighet och meningsfullhet som ingår i sociologen Antonovskys teori om individens känsla av sammanhang. Den analytiska slutsatsen visar att medverkan gynnar personlig utveckling och förmåga att hantera svårigheter eller motgångar. Den visar också att verksamheten fyller deltagarnas behov av struktur och att möta andra i samma situation som de själva, och att den beviljade tiden i projektet oftast är för kort. Den analytiska slutsatsen som dras angående hur detta påverkar fortsatt rehabilitering, är att deltagarnas utveckling kan antas bidra till hur deltagarna hanterar detta steg, men att individens hälsa och samarbetet med andra aktörer har större påverkan.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Language swe (iso)
Subject förberedande
arbetslivsinriktad rehabilitering
brytpunkt
personlig utveckling
rehabiliteringskedjan
Handle http://hdl.handle.net/2043/15111 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics