Sjuksköterskans upplevelse av samverkan i team

DSpace Repository

Sjuksköterskans upplevelse av samverkan i team

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Sjuksköterskans upplevelse av samverkan i team
Author Bergman, Maria ; Thomasson, HannaMaria
Date 2013
English abstract
This study describes newly graduated nurses’ experiences of teamwork and collaboration with doctors and nursing assistants. A qualitative semi structured interview study was conducted with seven nurses, working at four different hospitals in the south of Sweden. The authors of the present study are nursing student who themselves soon will start their careers, and therefore have a lot of wonderings about the challenges facing newly graduated nurses. One of the six competencies of nursing, teamwork and collaboration, was chosen as the area of interest by the authors and the aim of the study evolved. Four women and three men participated in the study, three of whom work in medical wards and four in surgical wards. The informants were found by using a “snowball sampling”. The interviews lasted in average for 35 minutes and were based on four issues which had their origin in the definition of teamwork and collaboration by the project Quality and safety education for nurses. The interviews were analyzed by using qualitative content analysis. 14 categories were found and split in to three themes: Me – You, We and Our tools. The study shows that being experienced, participation, allowing discussion, feedback, personality and personal chemistry is perceived to be factors of great importance for achieving good teamwork and collaboration. The study also establishes that an increased consciousness of self-awareness is needed.
Swedish abstract
Studien beskriver nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av samverkan i team med läkare och undersköterskor. En kvalitativ semistrukturerad intervjustudie har gjorts med sju sjuksköterskor som arbetar på fyra olika sjukhus runtom i Skåne. Författarna till föreliggande studie är själva sjuksköterskestudenter som inom en snar framtid ska ut i arbetslivet och därmed skapat flera undringar kring hur den nyutexaminerade sjuksköterskan upplever utmaningar som denne ställs inför då hon/han börjar arbeta. En av de sex kärnkompetenserna för omvårdnad, samverkan i team, valdes som intresseområde av författarna och syftet formulerades till att undersöka nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av samverkan med läkare och undersköterskor på arbetsplatsen. Fyra kvinnor och tre män deltog i studien, varav tre arbetar på medicin avdelningar och fyra på kirurgiska avdelningar. Informanterna hittades genom ett snöbollsurval. Intervjuerna var runt 35 min och fyra frågeställningar, med sitt ursprung i projektet Quality and safety education for nurses definition av samverkan i team, låg som grund. Intervjuerna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 14 kategorier hittades som delades upp i tre teman: Jag – Du, Vi och Våra verktyg. Studien visar att erfarenhet, delaktighet, att möjliggöra diskussion, återkoppling, personlighet samt personkemi upplevs vara faktorer av stor vikt för att uppnå en god samverkan. Studien fastställer också att en ökad självinsikt och förmåga att se sin roll i samverkansprocessen är nödvändig.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/15115 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics