Livet med stomi

DSpace Repository

Livet med stomi

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Livet med stomi
Author Axlin, Lisa ; Malmsjö, Caroline
Date 2013
English abstract
To get an ostomy is a life changing experience that can lead to social, physical and psychological difficulties. The aim of this literature study was to highlight how individuals with ostomies perceive their quality of life and which stoma-related difficulties they face in their daily life. Ten studies have been examined and five main themes were identified, namely impact on physical and psychological well-being, impact on social relationships and personal beliefs and also impact on independence. Decreased physical or psychological well-being, lack of social relationships and negative impact on independence and personal beliefes is factors that have a great impact on an individual’s quality of life. Stoma surgeries do often lead to social isolation, a constant anxiety and fear of being left out due to leakage or unintentional gas, also because of the negative impact on the body image and self-esteem. These results are seen in individuals who experience greater challenges in adjustment to the ostomy which results in a decreased quality of life.
Swedish abstract
Att få en stomi är för många en enorm livsomställning som i många fall leder till sociala, fysiska och psykiska svårigheter. Denna litteraturstudie syftar till att belysa hur individer med stomi uppfattar sin livskvalitet och vilka stomirelaterade problem som försvårar deras vardag. Tio studier har granskats och fem teman har identifierats nämligen påverkan på fysiskt och psykiskt välbefinnande, påverkan på sociala relationer och personlig tro samt påverkan på självständigheten. Ett sänkt fysiskt eller psykiskt välbefinnande, brist på sociala relationer eller negativ inverkan på självständighet eller personlig tro är faktorer som påverkar en individs livskvalitet. En stomioperation leder i många fall till isolering från det sociala livet, en ständig oro och rädsla för att inte passa in till följd av läckage eller ofrivillig gasavgång men även till följd av att den egna kroppsuppfattningen och tron på sig själv har blivit negativt påverkad. Dessa resultat ses hos de personer som upplever störst svårigheter att anpassa sig till sin stomi och medför i sin tur en sämre livskvalitet.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject quality of life
ostomy
anpassning
livskvalitet
stomi
adjustment
difficulties
experiences
svårigheter
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/15116 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics