GÅNGPROBLEMATIK HOS PERSONER MED PARKINSONS SJUKDOM -EN LITTERATURSTUDIE

DSpace Repository

GÅNGPROBLEMATIK HOS PERSONER MED PARKINSONS SJUKDOM -EN LITTERATURSTUDIE

Details

Files for download
Icon
Gångproblematik hos ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title GÅNGPROBLEMATIK HOS PERSONER MED PARKINSONS SJUKDOM -EN LITTERATURSTUDIE
Author Nilsson, Tobias ; Stenström, Maria
Date 2013
English abstract
Gait disturbance in persons with Parkinson’s disease is difficult to manage by both caretakers and caregivers and it requires much knowledge and understanding. The aim of this literature review was to identify means to aid the gait disturbance in persons with Parkinson’s disease. Ten quantitative studies have been used in this literature review and searches were carried out in Pubmed and CINAHL. The results from these searches were presented in four strategies and the findings were rehabilitation, individual exercise schedules, cueing and the use of diaries. These strategies can be used by a nurse as tools while she is interacting with persons with Parkinson’s disease. With a greater insight on the specific gait disturbances nursing can be optimized.
Swedish abstract
Gångproblematiken hos personer med Parkinsons sjukdom är svårhanterad av både vårdtagare och vårdare och kräver mycket kunskap och förståelse. Syftet med denna litteraturstudie var att identifiera omvårdnadsåtgärder som kan underlätta gångproblematik hos personer med Parkinsons sjukdom. Tio kvantitativa studier har används i denna litteraturstudie och sökningar har gjorts i Pubmed och i CINAHL. Resultatet från dessa sökningar presenterades i fyra strategier och fynden var rehabilitering, individanpassad träning, stimuli och användandet av dagböcker. Dessa strategier kan användas som verktyg för en sjuksköterska när hon interagerar med personer med Parkinsons sjukdom. Genom en ökad insikt i hur det går att underlätta den specifika gångproblematiken kan omvårdnaden optimeras.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Language swe (iso)
Subject Cueing
Exercise
Gait
Parkinson’s disease
Physical activity
Rehabilitation
Handle http://hdl.handle.net/2043/15118 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA (n/a for student publ.)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics